SHOPS
  • All
  • Carrefour
  • FOOD COURT
  • SHOPS
 
Hypertonic Solut Physioclean 5ml 20pcs 410661CH

Hypertonic Solut Physioclean 5ml 20pcs 410661CH

Ապրանքանիշ` Chicco

Բաղադրություն՝ 3, 5% ստերիլ հիպերտոնիկ ֆիզիոլոգիական լուծույթ, նախատեսված է

վերին շնչառական ուղիների բուժման համար՝ քթի փակվածության դեպքում

պիտանելիության ժամկետը տես տուփի վրա:

Արտադրման երկիր` Իտալիա

Customer reviews
Evaluations will be activated after verification.
Your rating *
Username E-Mail *
Comment