SHOPS
  • All
  • Carrefour
  • FOOD COURT
  • SHOPS
 
Հավաքածու «Երեք հարկանի տնակ»

Հավաքածու «Երեք հարկանի տնակ»

Որքան հետաքրքրաշարժ խաղի պատմություններ կարելի է հորինել Barbie տնակում։ Այն ունի խաղի երեք հարթակ, 4 սենյակ և վերելակ, որը կտեղափոխի տիկնիկներին տանիք, որտեղ և տեղակայված է լողավազանը։ Տունն ամբողջությամբ կահավորված է կահույքով և անհրաժեշտ բոլոր աքսեսուրաներով։Երեխաները կարող են անսպառ խաղալ և ազատ թողնել իրենց երևակայությունը խաղի ընթացքում։ 

• Տիկնիկները ներառված չեն հավաքածուի մեջ։

• Նախատեսված է 3+ երեխաների համար։ 

Customer reviews
Evaluations will be activated after verification.
Your rating *
Username E-Mail *
Comment