SHOPS
  • All
  • Carrefour
  • FOOD COURT
  • SHOPS
 
Հավաքածուներ Barbie

Հավաքածուներ Barbie

Հավաքածուները ներառում են 1 Barbie տիկնիկ և որոշակի թեմատիկ կահույք՝ լոգարան, ննջարան, գեղեցկության սրահ։ 

Պատրաստված են բարձրակարգ պլաստիկից։

Նախատեսված են 3+ երեխաների համար։

Customer reviews
Evaluations will be activated after verification.
Your rating *
Username E-Mail *
Comment