Supermarket
 • All
 • Supermarket
 • Restaurants
 • Shops
 • Pharmacy
 
Close filters
 •  
 •  
from to
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Այս մասնաճյուղում ապրանքներ չեն գտնվել, խնդրում ենք փոխել մասնաճյուղը։
Local beef mince Local beef mince
3,590 ֏ / kg
Chicken kebab Chicken kebab
2,350 ֏ / kg
Chicken Kebab Chicken Kebab
2,350 ֏ / kg
Beef kebab Beef kebab
2,990 ֏ / kg
Beef Kebab Beef Kebab
2,990 ֏ / kg