Supermarket
 • All
 • Supermarket
 • Restaurants
 • Shops
 • Pharmacy
 
Close filters
 •  
 •  
 •  
from to
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1 of 18
Այս մասնաճյուղում ապրանքներ չեն գտնվել, խնդրում ենք փոխել մասնաճյուղը։
Uramaki Tuna (8 pcs) Uramaki Tuna (8 pcs)
950 ֏
Uramaki Crab (8 pcs) Uramaki Crab (8 pcs)
990 ֏
Uramaki Shrimps (8 pcs) Uramaki Shrimps (8 pcs)
1,850 ֏
Maki Combo N1 Maki Combo N1
1,790 ֏
Maki Combo N2 Maki Combo N2
2,650 ֏
Maki Combo N5 Maki Combo N5
2,050 ֏
Vegetable Combo Vegetable Combo
750 ֏
Tuna Lover Tuna Lover
3,890 ֏
Uramaki California (8 pcs) Uramaki California (8 pcs)
1,050 ֏
1 of 18