Supermarkets | See the updated version of the site

Supermarkets
 • All
 • Supermarkets
 • Restaurants
 • Shops
 • Pharmacy
 
Close filters
 
 •  
 •  
from to
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1 of 3
Այս մասնաճյուղում ապրանքներ չեն գտնվել, խնդրում ենք փոխել մասնաճյուղը։
43
Carrefour Seafood cocktail 500g Carrefour Seafood cocktail 500g
2,650 ֏ 4,660 ֏
Fresh Shrimps Fresh Shrimps
16,900 ֏ / kg
Seabass Seabass
6,500 ֏ / kg
Seabream 400 / 600 Seabream 400 / 600
6,500 ֏ / kg
Capelin Smoked Kg Capelin Smoked Kg
3,190 ֏ / kg
Fish Anchovy Smoked Fish Anchovy Smoked
2,190 ֏ / kg
Red Fish Smoked Red Fish Smoked
3,590 ֏ / kg
Salmon Smoked Kg Salmon Smoked Kg
5,980 ֏ / kg
Mackerel Smoked Mackerel Smoked
3,090 ֏ / kg
Norwey Salmon 5-6 Norwey Salmon 5-6
11,500 ֏ / kg
1 of 3